יזמות חינוכית

כ-75% מן המוסדות לחינוך גבוה מעורבים בשוק העסקים החברתיים