חקיקה ורגולציה

הטבות מס לעסקים חברתיים, מבוסס על מחקרו של פרופ’ יורם מרגליות